Is het mogelijk om een kopie van mijn certificaat bij Vijfhart IT-Opleidingen op te vragen?

Je hebt een examen gedaan bij een extern certificeringinstituut (bijvoorbeeld APMG, PeopleCert of EXIN). Hier heb je toegang gekregen tot een portal waar je je certificaat kunt downloaden. Wanneer je geen portal hebt, kun je contact opnemen met een van de instituten. Mogelijk zijn er kosten verbonden aan het opnieuw opvragen van je certificaat.