Wat is het verschil tussen Scrum Master en Scrum Product Owner training?

De trainingen zijn specifiek gericht op de rol van Scrum Master of Scrum Product Owner. 


De product owner, altijd iemand aangewezen binnen de organisatie van de opdrachtgever, vervult 2 belangrijke functies. Zij of hij is verantwoordelijk voor wat het resultaat zal zijn. Vragen zoals 'wat moet het product precies zijn' en 'wat mag de investering hiervoor zijn', maar ook 'met welke deadline hebben we te maken', liggen bij deze rol. Daarnaast vertegenwoordigt de product owner alle belanghebbenden in het project - die noemen we de stakeholders. Meest voor de hand liggende stakeholders zijn bijv. het management of de directie die de opdracht uitzet, maar vergeet zeker ook niet de gebruikers of andere belangengroepen die de product owner moet vertegenwoordigen. De tweede functie van de product owner is dus om te zorgen dat de eisen, vertaald in user stories, op prioriteit worden ingeschat en gesorteerd. De verzameling van user stories gerangschikt op prioriteit noemen we overigens de product backlog. De rol van product owner is een intensieve, waarbij je meerdere keren per week met het project bezig bent.

Naast de product owner is er de scrum master. De rol van de scrum master is simpel. Of beter gezegd, simpel te verwoorden (want simpel werk is het niet): namelijk zorgen dat scrum goed wordt uitgevoerd. Scrum is geen stap voor stap voorgeschreven how-to-do-it methode, maar een framework dat je helpt inzicht te krijgen in wat je moet doen - je moet dus zelf kiezen hoe je scrum toepast in een specifieke situatie.

Binnen het framework dat scrum biedt moet de scrum master zorgen dat er gewerkt wordt volgens de paar spelregels die er zijn. De scrum master zorgt er verder voor dat obstakels en andere belemmeringen verwijderd worden, zodat product owner en team optimaal kunnen functioneren. Kortom het hele proces en de mensen in het team moeten zo soepel mogelijk lopen, mede dankzij de scrum master. De scrum master legt uit hoe scrum werkt en welke consequenties dit het met zich meebrengt, net zo vaak als nodig is tijdens een scrumproject. Proactief zijn is belangrijk naast die ondersteunende rol voor het team. De scrum master helpt bijvoorbeeld de product owner om een user story goed te verwoorden en om een developer de taken bij een story goed te definieren. Verder heeft de scrum master een belangrijke rol tijdens de sprint 0 (waarin o.a. product statement en product backlog opgesteld worden).