Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

De vergoeding voor een opleiding is verschuldigd per beoogde aanvangsdatum van de opleiding. Vijfhart IT-Opleidingen verzendt na de aanmelding een factuur aan de opdrachtgever met als factuurdatum de beoogde aanvangsdatum van de opleiding. De betaling dient -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.