We gebruiken GoToTraining. Hiervoor is geen installatie van software op de PC van de deelnemers vereist. Er kan gewoon vanuit een browser (bijvoorkeur Edge of Chrome) worden deelgenomen.